Wij zijn FB Oranjewoud.

We zijn een stichting die is voortgekomen uit Stichting Friesland Bank en hebben als doel het bevorderen van de Noordelijke economie en identiteit.

Participaties

We investeren in bedrijven die van waarde zijn voor Noord-Nederland. Door wat ze maken. Door wat ze betekenen. Of door wat ze bijdragen.

Alle participaties

Voor Noord-Nederland

Ons doel is het verbeteren van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord-Nederland en kunnen daartoe uitkeringen doen met een ideële of sociale strekking, waarbij het bestuur erop toeziet dat een belangrijk deel (meer dan de helft) van deze uitkeringen ten goede komt aan instellingen gevestigd in of nauw verbonden met de provincie Friesland.

Alles voor Noord-Nederland