Greenmove Technologies

Houdt zich bezig met de techniek achter het opwekken van duurzame energie.

Greenmove Technologies houdt zich bezig met de techniek achter de opwekking van duurzame energie en richt zich op de optimalisatie van biogasproductieprocessen. Op de Dairy Campus in Leeuwarden -een proefboerderij van de Wageningse Universiteit- werd eind 2010 voor het eerst een systeem getest, waarbij een hogere productie behaald werd uit de vergisting van mest met toevoeging van voedingsresten, maïs, uienpellen en graanresten. Versnelling en verhoging van de biogasproductie werd bereikt door de inzet van slimme bacteriën en schimmels. Dit systeem werd verder ontwikkeld en is nu onder de naam Greenstep verkrijgbaar.

De Greenstep wordt gebruikt bij anaerobe verwerking van tuin- en keukenafval, agrarisch restmateriaal zoals mest en langvezelig plantaardig materiaal zoals stro en gras. De verkoop van de Greenstep richt zich vooral op eigenaars en leveranciers van vergistingsinstallaties in binnen- en buitenland. Naast de Nederlandse markt heeft de Greenstep ook zijn weg naar het buitenland, met name Duitsland, gevonden.