Wij zijn FB Oranjewoud. Wij willen van waarde kunnen zijn voor Noord-Nederland en Friesland in het bijzonder. Daarom investeren we tijd, kennis en geld in bedrijven die van waarde zijn voor Noord-Nederland. En ondersteunen we initiatieven die ons trots maken.

Wat doen wij

Stichting FB Oranjewoud is voortgekomen uit Stichting Friesland Bank, lang enig aandeelhouder van de Friesland Bank. Na de overname van de Friesland Bank door de Rabobank in april 2012 werd de naam uiteindelijk in 2013 Stichting FB Oranjewoud. Ondanks die naamswijziging is de oorspronkelijke doelstelling, die reeds in 2002 statutair is vastgelegd, nooit gewijzigd:

‘De stichting heeft ten doel het verbeteren van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord Nederland. Zij mag daartoe uitkeringen doen met een ideële of sociale strekking. Bij het toekennen van uitkeringen zal het bestuur er op toe dienen te zien dat een belangrijk deel (meer dan de helft) van deze uitkeringen ten goede komt aan instellingen gevestigd in of nauw verbonden met de provincie Friesland’

Wie zijn wij

Links: Tjeerd van der Hoek - Penningmeester | Midden: Jorrit Volkers - Voorzitter | Rechts: Jetze Botma- Secretaris
Kees Akkerman - Directeur FB Oranjewoud Participaties BV
Fokke de Vries - Investment manager FB Oranjewoud Participaties BV
Links: Adrie Jonkman - Bestuursassistent | Rechts: Els Kloosterman - Bestuursassistent

Contact

Stichting FB Oranjewoud

Lindelaan 1
8453 JD Oranjewoud

Telefoon (+31) (0)513 633 699
info@fboranjewoud.nl

Routebeschrijving

  • Halverwege de Blocq van Scheltingaweg treft u aan de rechterkant een parkeerterrein (P1).
  • Aangezien u bestemmingsverkeer bent mag u overhet parkeerterrein (P1) doorrijden.
  • Aan de linkerkant staat het landgoed en u mag door het toegangshek rijden (grindpad rechts aanhouden).
  • Rechts van het landgoed is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar (P2).
  • Mocht dit terrein vol zijn, dan kunt u uw auto parkeren bij P1.