Wij zijn FB Oranjewoud. Wij willen van waarde kunnen zijn voor Friesland en Friezen. Daarom investeren we tijd, kennis en geld in bedrijven die van waarde zijn voor Friesland. En ondersteunen we initiatieven die Friezen trots maken.

Wat doen wij

De Stichting FB Oranjewoud is voortgekomen uit de Stichting Friesland Bank en heeft als doel het bevorderen van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord Nederland.Daartoe mogen we uitkeringen doen met een ideëele of sociale strekking.

Daarbij hanteren wij het criterium dat deze uitkeringen waarde moeten opleveren voor Friesland op sociaal, economisch of cultureel vlak.

Wie zijn wij

Links: Tjeerd v/d Hoek - Penningmeester | Midden: Jorrit Volkers - Voorzitter | Rechts: Jetze Botma- Secretaris
Kees Akkerman - Directeur FB Oranjewoud Participaties BV
Fokke de Vries - Investment manager FB Oranjewoud Participaties BV
Links: Adrie Jonkman - Bestuursassistent | Rechts: Els Kloosterman - Bestuursassistent

Contact

Stichting FB Oranjewoud

Lindelaan 1
8453 JD Oranjewoud

Telefoon (+31) (0)513 633 699
info@fboranjewoud.nl

Routebeschrijving

  • Halverwege de Blocq van Scheltingaweg treft u aan de rechterkant een parkeerterrein (P1).
  • Aangezien u bestemmingsverkeer bent mag u overhet parkeerterrein (P1) doorrijden.
  • Aan de linkerkant staat het landgoed en u mag door het toegangshek rijden (grindpad rechts aanhouden).
  • Rechts van het landgoed is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar (P2).
  • Mocht dit terrein vol zijn, dan kunt u uw auto parkeren bij P1.