h

Lindelaan 1, 8453 JD Oranjewoud / FRIESLAND

Op dit moment worden geen sponsorverzoeken in behandeling genomen

Subsidies

Vanuit de doelstelling mag de stichting uitkeringen doen met ideële of sociale strekking.

Beleid

Het bestuur heeft besloten voorlopig geen subsidieaanvragen in behandeling te nemen en zich te richten op het verder opzetten van de organisatie en haar participaties.