h

Lindelaan 1, 8453 JD Oranjewoud / FRIESLAND

Wie zijn wij

Stichting FB Oranjewoud is voortgekomen uit de Stichting Friesland Bank. Stichting Friesland Bank was aandeelhouder van de Friesland Bank.

Na de overname van de Friesland Bank door de Rabobank in april 2012, is de naam van Stichting Friesland Bank gewijzigd in Stichting Fryslân Boppe. Aangezien de naam het idee zou kunnen geven dat de stichting zich alleen richt op Friesland, is besloten de naam in januari 2013 te wijzigen in Stichting FB Oranjewoud. Voorafgaand aan het samengaan van Friesland Bank met Rabobank, heeft er een uitkering uit de reserves aan de aandeelhouder Stichting Friesland Bank plaatsgevonden. Deze uitkering omvatte aandelen van Van Lanschot, het Landgoed Oranjewoud, de kunstcollectie van de Friesland Bank, het schip de Stânfries en contanten.

Ondanks de twee naamswijzigingen, is de oorspronkelijke doelstelling van de stichting niet gewijzigd. Het doel zoals omschreven in de statuten luidt alsvolgt:

‘De stichting heeft ten doel het verbeteren van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord Nederland. Zij mag daartoe uitkeringen doen met een ideële of sociale strekking. Bij het toekennen van uitkeringen zal het bestuur er op toe dienen te zien dat een belangrijk deel (meer dan de helft) van deze uitkeringen ten goede komt aan instellingen gevestigd in of nauw verbonden met de provincie Friesland’

Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen, de heren J. Volkers (voorzitter), T.C. van der Hoek (penningmeester) en J. Botma (secretaris). A.M. Jonkman en E. Kloosterman zijn als bestuursassistent aangesteld.
Voor FB Oranjewoud Particpaties B.V. is K. Akkerman aangesteld als directeur en F. de Vries als  investmentmanager.