h

Lindelaan 1, 8453 JD Oranjewoud / FRIESLAND

Wat doen we

Wat doen we

Het bestuur zet zich in voor de doelstelling van de stichting:

‘De stichting heeft ten doel het verbeteren van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord Nederland. Zij mag daartoe uitkeringen doen met een ideële of sociale strekking. Bij het toekennen van uitkeringen zal het bestuur er op toe dienen te zien dat een belangrijk deel (meer dan de helft) van deze uitkeringen ten goede komt aan instellingen gevestigd in of nauw verbonden met de provincie Friesland’

Vanuit deze algemene doelstelling heeft het bestuur besloten prioriteit te leggen bij het verbeteren van het economisch klimaat in Noord Nederland. De stichting wil haar bijdrage leveren aan, dan wel het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid in Noord Nederland door te participeren in projecten en bedrijven in Noord Nederland. Meer hierover kunt u lezen bij Participaties .