h

Lindelaan 1, 8453 JD Oranjewoud / FRIESLAND

FB Oranjewoud participeert in NDC mediagroep

Participaties

FB Oranjewoud heeft ten doel de werkgelegenheid in Noord-Nederland te bevorderen door te participeren in bestaande of nieuwe ondernemingen die bijdragen aan dit doel. Via haar dochtermaatschappij Landgoed Oranjewoud Participaties neemt zij deel in onderstaande bedrijven.

FB Oranjewoud kenmerkt zich door begrippen als ondernemerschap, betrouwbaarheid en duurzaamheid. FB Oranjewoud heeft korte besluitvormingslijnen en is daarom een besluitvaardige aandeelhouder gericht op continuïteit.

NDC mediagroep  Logo NDC mediagroep

De doelstelling van FB Oranjewoud is het ondersteunen van de noordelijke economie en cultuur. Instandhouding, versterking en uitbreiding van NDC mediagroep valt zowel onder de economische als onder de cultureel-maatschappelijke doelstelling.

Het bestuur van FB Oranjewoud is ervan overtuigd dat de producten van NDC mediagroep – met als hoofdmerken de drie dagbladen en de huis-aan-huisbladen – een zeer belangrijke rol spelen in het noordelijk maatschappelijk en cultureel leven.
FB Oranjewoud heeft het aandelenkapitaal verworven vanuit een langetermijnvisie, in de wetenschap dat de onderneming het zwaar heeft en reorganisaties noodzakelijk zijn. Verder zijn met het oog op de toekomst belangrijke investeringen noodzakelijk. Participatie biedt mogelijkheid voor beide.
FB Oranjewoud realiseert zich dat de mediawereld zich in een fase van heroriëntatie, herschikking en vernieuwing bevindt, waarin de onderneming een rol moet en kan gaan spelen – uiteraard binnen de grenzen van de mogelijkheden van zowel NDC mediagroep als de stichting zelf.

Voor meer informatie klikt u hier voor de website van NDC mediagroep.

 

FGD Assurantiën     logo FGD Assurantien

Op basis van een goed businessplan, kansen in de markt en het creëren van werkgelegenheid participeert FB Oranjewoud in het assurantiebedrijf FGD. FGD Assurantiën werkt samen met FGD Diensten en FGD Assuradeuren.
FGD Diensten beschikt over agentschappen van meer dan vijftien verzekeraars, terwijl aan FGD Assuradeuren door een vijftal verzekeraars volmacht is verleend.
FGD Assuradeuren heeft zelf verschillende verzekeringsproducten ontwikkeld met een goede prijs- kwaliteitverhouding.

Voor meer informatie klikt u hier voor website van FGD Assurantiën.

 

Greenmove Technologies    Logo Greenmove

FB Oranjewoud participeert in Greenmove Technologies. De onderneming ontwikkelt toepassingen gebaseerd op de GREENSTEP® technologie, een enzymproductiesysteem dat zich richt op het optimaliseren van biomassa productie processen. Met dit belang is groeikapitaal gerealiseerd om het marktpotentieel van de GREENSTEP® technologie te benutten.

Voor meer informatie klikt u hier voor de website van Greenmove Technologies.

 

Koninklijke Tichelaar                                              logo tichelaar.jpg

Koninklijke Tichelaar Makkum (1572)  is het oudste bedrijf in Nederland en wereldwijd  een begrip op keramisch gebied. Door de eeuwen heen heeft het een onschatbare bron aan kennis en kunde opgebouwd en de bewezen duurzame eigenschappen van het materiaal, de tijdloze schoonheid en de culturele meerwaarde van zijn producten zijn actueler dan ooit. Deze kwaliteiten hebben een grote aantrekkingskracht op hedendaagse architecten, kunstenaars en ontwerpers en samen met hen zoekt Tichelaar naar nieuwe toepassingsgebieden en mogelijkheden. Tichelaar ontwikkelt naast dit maatwerk een groeiende eigen collectie bouwkeramische producten op het gebied van gevelbekledingen en interieurtoepassingen. Daarnaast blijven wij het beroemde traditionele sieraardewerk en tegels op aanvraag  produceren en behoren een aantal ontwerpen uit de design collectie inmiddels tot de iconen van de Nederlandse vormgevingsgeschiedenis.

Voor meer informatie klikt u hier voor de website van Koninklijke Tichelaar.

 

Royal Jongbloed logo jongbloed

Het bedrijf is gevestigd in Heerenveen en bestaat uit een Grafisch bedrijf (drukken en binden) en een Uitgeversgroep (verschillende uitgeeffondsen van bijbels, boeken en magazines en onderwijsmethoden voor het christelijk onderwijs).

Voor meer informatie klikt u hier voor de werbsite van Royal Jongbloed.